КЗ "Старобільський медичний коледж"
Ви увійшли як Гость | Група "Гости"Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту
Наше опитування
Рейтинг викладачів загальноосвітніх дисциплін
Всего ответов: 11
Наше опитування
Рейтинг викладачів природничо-наукового та терапевтичного циклів
Всего ответов: 10
Наше опитування
Рейтинг викладачів хірургічно-педіатричного циклу
Всего ответов: 8
Статистика сайту

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Статистика

 

 

Тема: Пухлини
1 Вивчити тему
2 Законспектувати основнi властивостi пухлин.
3 Дати визначення  кожному з видiв полiморфiзму.
4 Ознайомитися з етiологiчними теорiями пухлин.
5 Cкласти порiвняльну таблицю для дифдiагностики злоякiсних та доброякiсних пухлин.
6 Описати кожну iз стадiй розвитку злоякiсної пухлини.
7 Вивчити основнi методи лiкування пухлин.
8 Законспектувати та визначити основнi групи хворих на злоякiснi пухлини.
9 Законспектувати та визначити класифiкацiю злоякiсних пухлин за ТNM.

 Тестовi звдання 

1.    Ознака, яка не характерна для  злоякісної пухлини:
а) проростання в оточуючі тканини та  регіональні  лімфовузли
б) чіткі контури пухлини, метастазів немає
в) розвиток  кахексії
г) мікроскопічно – “ атипові” клітини
д) знижений рівень  кисню

2.    При запущеній злоякісній пухлині показана операція:
а) радикальна
б) паліативна
в) електрокоагуляція
г) екстрена
д) діагностична

3.    Доброякісна пухлина:
а) метастазує  у регіонарні вузли
б) метастазує  у віддалені органи
в) метастазує у регіонарні лімфовузли і віддалені органи
г) не метастазує
д) рецидивує

4.    Злоякісна пухлина:
а) обмежена капсулою
б) не проростає сусідні тканини
в) проростає у сусідні тканини
г) розсовує тканини
д) не вражає лімфовузли

5.    Основний метод  лікування  злоякісних пухлин:
а) хіміотерапія
б) оперативне лікування
в)  гормонотерапія
г) фізіотерапія
д) санітарно – курортне лікування

6.    Найбільший ризик виникнення раку щитоподібної залози при :
а) тіреотоксичному зобі
б) дифузному зобі
в) вузловому зобі
г) тиреоїдиті
д) зобі “Хошімото”

7.    Злоякісна пухлина: 
а) не впливає на загальний стан
б) росте повільно, має капсулу
в) росте швидко, руйнує навколишні тканини
г) не  рецидивує
д) має капсулу

8.    Доброякісна пухлина:
а) росте повільно, не  проростає у навколишні тканини:
б) рецидивує
в) метастазує
г) викликає кахексію
д) не має капсули

9.    При доброякісній пухлині :
а) розвивається кахексія
б) розвивається анемія
в) розвивається інтоксикація
г) стан  не  змінюється
д) стан погіршується

10.    Хворий  вважається неоперабельним при:
а) предраку
б) І ст. раку
в) ІV  ст,раку 
г) ІІ ст. раку
д) після хіміотерапії

11.    Характерна ознака раку  прямої кишки:
а) бурчання у животі
б) нудота , блювота
в) патологічні  виділення з прямої кишки
г) відсунтість  апетиту
д) затримка газів

12.    Атипові клітини характерні для:
а) міоми
б) фіброми
в) саркоми
г) ангіоми
д) ліпоми

13.    Обов’язкове обстеження  для  діагностики раку стравоходу:
а) ультразвук
     б) ендоскопічне з біопсією
     в) радіоізотопне
     г) у люстерках
    д) лапароскопічне

14.    При діагностиці раку прямої кишки перш за все застосовують:
а) колоноскопію
б) пальцьове обстеження
в) ирігографію
г) ультразвукове обстеження
д) радіоізотопне обстеження

15.    Обстеження молочних залоз при  підозрі на рак  починають з:
а) пункційної біопсії
б) дуктографії
в) мамографії
г) пальпації
д) ангіографії

16.    Для виявлення  “ холодних” та “ гарячих” вузлів у  щитовидній залозі застосовують:
а) сцинтіграфію
б) рентгенографію
в) пальпацію
г) термографію
д) УЗД

17.    Характерною  ознакою раку  молочної залози є:
а) біль при пальпації
б) крепітація
в) підвищення t шкіри
г) втянутий сосок
д) збільшення молочної залози

18. Злоякісна  пухлина із   сполучної  тканини:
      а) фіброма
      б) кіста
      в) саркома 
      г) рак
      д) епітеліома

19.    Доброякісна пухлина із сполучної тканини:
а) фіброма
б) кіста
в) остеома
г) рак
д) хондрома

20.    Доброякісна пухлина із м’язової тканини:
а) аденома
б) міома
в) нейросаркома
г) міосаркома
д) ліпома

21.    Злоякісна  пухлина з епітеліальної тканини:
а) саркома
б) рак
в) гемангіома
г) нейросаркома
д) аденома

22.    Злоякісна пухлина з нервової тканини:
а) аденома
б) саркома
в) нейросаркома
г) міосаркома
д) неврінома

23.    Достовірна діагностика в  онкології  забезпечується  обстеженням:
а) ультразвуковим
б) радіоізотопним
в) гістологічним
г) рентгенологічним
д) ендоскопічним

24.    Характерна ознак раку стравоходу:
а) почуття  переповнення шлунку
б) метеоризм
в) дисфагія
г) діарея
д) нудота

25.    Метод , який не  використовують для лікування  гемангіом:
а) поліхіміотерапія
б) кріогенна терапія
в) хірургічне лікування
г) склерозуюча терапія
д) радикальна операція

26.    Найбільш часта  локалізація лімфангіом:
а) голова
б) кінцівки
в) пахова область
г) живіт
д) пахвинна ділянка

  ДОПОВНIТЬ

1. Пухлина,що не має хочаб однiєї ознаки злоякiсностi, називається...
2. Комплекс заходiв спрямованих на попередження поширення ракових клiтин пiд час операцiї, називається...
3. Доброякiсна пухлина з хрящової тканини - це...
4. ... - це злоякiсна пухлина iз сполучної тканини.

Установiть вiдповiднiсть (вiдповiдь може використовуватись один раз, декiлька разiв, або жодного разу)

Вид пухлини i тканини:                                  Назви:

1) доброякiсна пухлина з м`язової тканини                а) папiлома
2) доброякiсна пухлина з кiсткової тканини               б) лiпома
3) злоякiсна пухлина зi сполучної тканини                в) фiброаденома
4) злоякiсна змiшана                                     г) остеома
5) доброякiсна змiшана                                   д) саркома
6) доброякiсна епiтелiальна                              е) аденокарцинома
                                                         ж) мiома
                                                         з) кiста

 

Тема:Гостра хiрургiчна iнфекцiя
Лiкувальна справа 3"Г" О.Ю. усенко стор 164- 186
1) Поняття про хiрургiчну гостру iнфекцiю.К
2)Класифiкацiя: за походженням,за джерелом,за характером збудника,за проявами,за перебiгом
3)Перерахувати мiсцевi ознаки запальних процесiв.
4)Перерахувати загальнi ознаки запальних процесiв.
5)Вказати мiсцевiзахиснiбар'єри проти росповсюдження iнфекцiї.
6)Вивчити основнiгнiйнi захворювання шкiри та жирової клiтковини.
7)Порiвняти клiнiчнiпрояви фурункула та карбункула.
8)Порiвняти клiнiчнi прояви абсцеса та флгегмони.
9)Законспектувати  та вивчити запальнi захворювангня судин.
10)Вказати основнi види ускладнень гострої iнфекцiї.
 Тестовi завдання
1 Найчастiшим збудником iнфекцiї є
а) стрептокок
б)стафiлокок
в)кишкова паличка
г)протей
2
Засiб лiкування фурункула в стадiї iнфiльтрату
а)операцiя
б) дренування
в)УВЧ
г)перекис водню

3
Запалення клiтковини це
а)бешиха
б)абсцес
в)флегмона
бурсит
4
ЧIткiмежiпочервонiння характернiдля
а)фурункула
б)сепсису
в)бешихи
г)лiмфаденiту
ДОПОВНIТЬ ВIДПОВIДЬ:
1).....це здатнiсть збудника виробляти токсичнi речовини
2)Запалення декiлькох волосяних фолiкулiв називається.....
3)Реакцiя органiзму на iнфекцiю може бути.... i .....
4)Хiрургiчна iнфекцiя ,спричинена одним збудником називається.....

 

Анаеробна хiрургiчна iнфекцiя.
Лiкувальна справа 3"г" О.Ю.Усенко стор.185-198.
1) Поняття про анаеробнуiнфекцiю.
2)Охарактеризувати особливостi збудникiв.
3)Умови розвитку в ранi.
4)Правець: причини виникнення,клiнiчнi ознаки,тактика фельдшера,лiкування.
5)Активно- пасивна профiлактика правця.
6) Назвати основнi препарати,вказати дозування та методику введення.
7)Газова гангрена причини виникнення,ознаки,тактика фельдшера,лiкування.
8)Профiлактика газової гангрени.
9)Вказати препарати для профiлактики,дозування та методику введення.
ТЕСТОВI ЗАВДАННЯ
1 Збудником анаеробної iнфекцiї найчастiше є:
а)протей
б)вiбрiон
в)кишкова паличка
г)гнильна паличка
2
Для розвитку анаеробної iнфекцiї рана повинна бути:
а)асептична
б)операцiйна
в)закрита
г)вiдкрита
3
Доза протиправцевої сироватки складає:
а)100 АО
б)1000 АО
в)1500 АО
г)3000 АО
4
Доза правцевого анатоксину складає:
а)2 мл
б)0,5 мл
в)10 мл
г)30 мл

Показання для екстренної профiлактики правця:
а)Лiмфаденiт
б)операцiя на кiнцiвках
в)операцiя на кишкiвнику
г)флебiт

Форма входу
Посилання
Evromed Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Посилання
  • Мы в Facebook
  • Розклад автобусів
  • Розклад поїздів
  • Інструкції для uCoz
  • Випадкове фото